dinsdag 15 augustus 2017

HET MAAKT NIET UITDat je ontroerd bent door de zondagspreek
al ben je vlak daarna de inhoud kwijt

je kaartjes stuurt naar een ernstig zieke,
bedankt wordt, maar nergens meer van weet

dat je doktersafspraken op je kalender noteert
maar op de dag zelf niet meer weet waarvoor

je testen in het ziekenhuis moet doen,
een klok tekent met cijfertjes in spiegelbeeld.

Het maakt niet uit.

Zelfs niet de worteltjes die kooltjes werden
omdat je plotseling ging slapen;
een rookalarm wordt waarheid

zolang jij nog verwoorden kunt wat loos,
wij elke dag elkander kunnen spreken

dierbare vrienden om je heen vertrouwd,
jou wetend en daags nauw verbonden

ik jouw vergeten pluk uit tere blikken
waarin je als een kind zo onbevangen.

Zolang maakt het niet uit.

© JELOU

zaterdag 12 augustus 2017

TUINGEPLEURDe padden zijn weer los
ze gieren schuttingtaal door kierend hout
hun ego’s vol met echo’s
de buurt een onvrijwillig klankbord

Schobbejakken zijn het
blaaskakend in het addergras
rondom andermans huizen
hun territorium verschuivend
naar daar waar rust regeert

Zij splijten eensgezinde stilte
tot een kwaadaardig tuingezwel
de decibellen onlosmakelijk verbonden
met dat wat padden eigen:
plompige hardhorendheid.

© JELOU