dinsdag 5 december 2017

FEESTDAGENTIJDDat ik Sinterklaas schoffeer,
op zijn jaardag enkel selfietijd claim
om neus- en andersoortige haren
terug te brengen in ongeboren staat

het bijwerken van onvolkomenheden
simpelweg bijkans een dagbesteding,
ware het niet dat er immer een uitloop
door onvoorziene afwerkingsperikelen

Dat kerstsferen mij zelfs passeren,
daar onderhoud echt regelmaat behoeft
wil het gehele arsenaal weer toonbaar,
laat staan weer blikken waard gevonden

het nieuwe jaar enkel ontvangen kan
in zelfbevredigende passe-partouts,
uitgezakte jaartellingen verdoezeld,
teennagels ontkalkt en gladgescrubt

Dit is het tijdspad waarop elegantie
zich weer op hakken durft vertonen,
praktische werkkledij even vervangen
door bruingeaderde eindejaarskuiten.

© JELOU

vrijdag 1 december 2017

GOD BEHOEFT GEEN WIFI-CODEVannacht zal zij weer voor mij bidden
God vragen mij de schellen van de ogen,
duisternis weg te halen voor Zijn waarheid

Ik koester haar al spreek ik niet haar taal,
al ken ik alle woorden, elke punt en komma,
maar spaties waarin het oor zich te luister
zijn enkel en alleen mij toebedeeld

Dat ik Hem zoeken moet, zegt zij, want wie
zoekt zal vinden. Zo staat het geschreven
Ik zie Hem vaak, zeg ik. Vandaag zelfs nog
Oehoe-geroep weerklonk mijn tuin en dat is
in dertig jaar nooit voorgekomen

Misschien is Hij wel een Zij, mijmer ik stil,
maar deze uitspraak zal ik haar onthouden
Het zou een schending zijn van heiligheid,
het altaar Gods spontaan doen branden.

Vannacht zal zij weer voor mij bidden
Ik zal mijn modem richten op mijn lucide
dromen. Misschien ontvang ik hen.

© JELOU

REGENBOOG


dinsdag 21 november 2017

VAN DIE SPAGAATDAGENNiet dat ik geen handstand kan
maar een spagaat gaat mij te ver
al soepelen mijn heupen

het is mijn lenigheid van geest
die af en toe de rem hanteert,
mij sprokkelhout laat zoeken, daar
waar ruimte geen kalender

Ik adem in, adem weer uit,
tracht mij bewust volkomen Zen
tot ik mijn mailbox open

een zeer verplichte afspraak hier,
kopie-dossiers zenden naar daar,
een onderzoek dat ingepland
waar ik geen tijd voorradig

Ik werk en fiets van hot naar haar,
benen spagaat maar zadelpas,
en tussendoor sprokkel ik hout,
voor warme selfie-dagen.

© JELOU